Ip của bạn là: 34.204.172.188
Vì bên thứ 3 có nghĩa bên vượt link rút gọn không cho 1 ip truy cập quá nhiều lần
Cho nên khi thấy cảnh báo này anh em nên đổi ip bằng cách reset 3G, Fake IP trên máy tính hoặc làm gì để thay đổi IP gốc của bạn thành IP New là được
IP bị khóa sẽ update tại đây:
IP:171.254.10.38 (bank)